เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามสถานการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามสถานการณ์การรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสระแก้ว

ในการประชุมประจำวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 มีข้อสั่งการที่จังหวัดสระแก้วต้องพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ประชาชนผู้ที่จะจัดงานพิธี มหรสพและงานต่างๆในพื้นที่ ให้ประชาชนผู้ที่จะจัดงานดังกล่าว แจ้งประสานผ่านอำเภอ ไปยังหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่รับทราบดังนี้
- อำเภอเมืองสระแก้วและวัฒนานคร            แจ้งประสานผ่านไปยัง ร.12 รอ.
- อำเภอโคกสูง,อรัญประเทศและคลองหาด   แจ้งประสานผ่านไปยัง จังหวัดทหารบกสระแก้ว
- อำเภอตาพระยา                                 แจ้งประสานผ่านไปยัง ร.12 พัน2 รอ.
- อำเภอวังน้ำเย็น,เขาฉกรรจ์และวังสมบูรณ์   แจ้งประสานผ่านไปยัง ร.12 พัน1 รอ.

2. กรณีหน่วยทหารเข้าดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้กับประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนภารกิจและร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2558