เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


การลักขโมยป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยในปัจจุบันได้มีการลักขโมยป้านจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่ติดตั้งในเขตทางหลวงอยู่เป็นประจำ ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินชองทางราชการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
    จังหวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่อง ดูแล ตลอดจนสืบหาหลักฐานหาตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 สำนักงานแขวงการทางสระแก้ว โทร.037-261231 หรือ 081-8065534 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว โทร.037-261619


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2556