เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2
ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)
 
......................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)  ลงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้างเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 10  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2558