วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2561
ซื้อพุ่มดอกไม้ ดอกไม้ประดับตกแต่ง ดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน และน้ำอบไทย สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาแคนประยุกต์ (ขนาดกลาง) สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาการแสดงรำวงย้อนยุค สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะชุด โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง