วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาขุดย้ายต้นข่อยดัด บริเวณเกาะกลางถนนสุวรรณศรช่วงในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างทำฉัตรเงินฉัตรทอง ๙ ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง