วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 035 - 54 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง