วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ซอยร้านอาหารมาลองฟินต่อจากของเดิมไปสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 3 บ้านโคกกำนัน แยกบ้านนายมาวิน ปุ้งมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง