วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 2 ตั้งแต่แยกถนนสายเลี่ยงเมืองไปจรดถนนเทศบาล 6 หน้าโรงน้ำแข็งวารีเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 31 ตั้งแต่ศาลาประชาคมไปจรดทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 5 ซอย 1 (ซอยแยกซ้ายหลัง TOYOTA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 7 (ซอยข้างอู่ซ่อมรถแทรกเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสโมสรเทศบาลเมืองสระแก้ว (อาคาร 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินแยกถนนเทศบาล 3 (ตรงข้ามธีระภัทร์โฆษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง