วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์บัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) เทศบาลเมืองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) เทศบาลเมืองสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ซื้อพานดอกไม้สด และดอกไม้ประดับโพเดียมสำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าโต๊ะวางพานพร้อมประดับผ้าคลุมเก้าอี้ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4902 สระแก้ว เลขครุภัณฑ์ 001-49-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ตพร้อมสายแลนภายในอาคารเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ตพร้อมสายแลนภายในอาคารเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าโต๊ะวางพานพร้อมประดับผ้าคลุมเก้าอี้ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง