วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป, น้ำยางมะตอย CSS-1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอเย็น) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง