วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป, น้ำยางมะตอย CSS-1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมไอเย็น) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง