วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หมู่บ้านสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น สำหรับโครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรม/งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเช่า โต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้,แผ่นพื้นเวที (ฟลอร์) และระบายผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้นั่งพลาสติกพร้อมปลอกขาว และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. รอบสระน้ำหนองกะพ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง) เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 0001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง