วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
ซื้อกรอบรูป สำหรับใส่พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องราชสักการะ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อพานดอกไม้สด และดอกไม้ประดับโพเดียมสำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) สำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-24 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายนางสาวเบี่ยง เคนสาพูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง