วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใบตัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประดับไฟ บริเวณรั้วและบริเวณเกาะกลางถนนด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และถนนสุวรรณศร ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 (รวม 90 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 009-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001 - 47 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุกและรถบรรทุกขยะฯ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง