วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 8 เชื่อมถนนเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (ต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหนองนกเขา ซอย 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินแยกถนนเทศบาล 3 (ตรงข้ามธีระภัทร์โฆษณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กจ 3070 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-59-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง