วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 14
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ซอยอู่ช่างต้อม)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อมซอย 2 (ตอนที่ 1)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ)
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กข 2596 สก. รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง