วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2562
ซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอยและควบคุมอัตราการไหลของน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
31  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0902 สระแก้ว