วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-9583 สก. รหัสพัสดุ 004-40-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ พร้อมระบายผ้า เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง