วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (ทำที่ลากจูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต้นท์โค้งขาวมีฝ้า โต๊ะ และเก้าอี้พลาสติก สำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม ชุดเล็ก สำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3x8 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารว่าง สำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29  พ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562