วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้นั้งพลาสติก และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลและวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม(เกมส์) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัล(ตุ๊กตาผ้า) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยและน้ำแข็งหลอด สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
เวที, เต็นท์ และจัดวางโต๊ะหน้าขาว สำรับจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
3  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง