วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29  พ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่างถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำท่อน้ำประปาภายในอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง