วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2561
ซื้อตั๋วรับจำนำ (สารเคมีในตัว) ขนาด 6.5X11 นิ้ว 2 ชั้น 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) ขนาด 9X8 นิ้ว 1 ชั้น 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ และระบายผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
19  ต.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19
19  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้่ง coffeelove)
19  ต.ค. 2561
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
19  ต.ค. 2561
ห้องปฏิบัติการทางภาษา