วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาพัดลมไอน้ำ โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโยกิจจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไรสีเหลือง) เพื่อนำมาปลูกประดับริมถนนเทศบาล 2 ด้านติดสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และภายในบริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง TO BE NUMBER ONE จำนวน 300 ผืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอยโรงสูบน้ำประปา (สวนน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)