วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประดับไฟราวหลอด บริเวณรั่วหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ จำนวน 50 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง รหัสครุภัณฑ์ 055 - 54 - 0020 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ สำหรับนำมาปรับเกลี่ยขยะบริเวณบ่อฝังกลบ และสิ่งปฏิกูล ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ