วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 14 พาน เพื่อสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินการประดับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
12  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 ชุด (ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง