วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 625-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องควบคุมส่วนกลาง บันทึกและถอดคำบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 12561
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 31 (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง