วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 2596 สก รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 625-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องควบคุมส่วนกลาง บันทึกและถอดคำบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 12561