วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง