วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายการจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ประกอบการถอนสภาพที่ดินและขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.9 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2567
จ้างบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)