วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม เนื่องในพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมผ้าคลุมและโซฟาร์ สำหรับโครงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อรถจักรยานขาไถ และชุดสนับกันกระแทกสำหรับเด็กเล็ก สำหรับโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ในโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ในโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อหมวกนิรภัยสำหรับเด็กเล็ก ในโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง