วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1)
15  ม.ค. 2567
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน)
15  ม.ค. 2567
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5
15  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม เนื่องในพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมนันทนาการ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง