วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ และปรับปรุงทาสีอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงเครือข่ายไร้สาย เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นดาวเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ และปรับปรุงทาสีอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ข้างบ้านพักนายอำเภอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)