วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหนองนกเขา ซอย 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการจัดเตรียมสถานที่พิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หนองนกเขา (PCU หนองนกเขา) สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารปรับสภาพน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการส่งกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง