วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะพับ โต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในพิธีทางศาสนา สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้าและหมวกพร้อมสกรีนลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง