วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 012-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮรื้อผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 18 ซอย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง