วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-6063 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 883 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง