วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะพับ โต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
เหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566