วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ ณ วัดสระแก้ว และบริเวณสะพานคลองพระสะทึง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องส้วม ห้องสุขาอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อสัญญาณกันขโมยพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง