วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 3 (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 ซอยร้านอาหารมาลองฟินต่อจากของเดิมไปสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 3 บ้านโคกกำนัน แยกบ้านนายมาวิน ปุ้งมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 2 ตั้งแต่แยกถนนสายเลี่ยงเมืองไปจรดถนนเทศบาล 6 หน้าโรงน้ำแข็งวารีเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 31 ตั้งแต่ศาลาประชาคมไปจรดทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 5 ซอย 1 (ซอยแยกซ้ายหลัง TOYOTA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง