วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อยา และเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการแสดงบนเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงแระจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และโซฟา สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง