วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80 - 8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014 - 48 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ข้างบ้านพักนายอำเภอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
เหมาจัดทำสถานที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระแก้ว-สระขวัญ
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโพเดียม ในการจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง