เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ พระครูสุนทรนิมมานการ รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ พร้อมร่วมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เ


วันนี้  เวลา 18.00 น.  (5 ธ.ค.55)   นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานจุดเทียนชัย   พร้อมคณะผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555   และร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พดยศ  พระครูสุนทรนิมมานการ  รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ 
            และ เวลา  20.00 น.   โดยนายภัครธรณ์   เทียนไชย   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว   เป็นประธานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ   กล่าวว่า  ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี   มีพิธีพระราชทานโปรดเกล้าฯ  เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ ท่านพระครูสุนทรนิมมานการ รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีราชทินนามว่า "พระรัตนสราธิคุณ” โดยจะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ  ในวันที่  5 ธันวาคม 2555  ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง   ตั้งขบวนรถยนต์ต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ จากกรุงเทพฯ   ถึงวัดหนองกะพ้อ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ  พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์ของพระครูนิมมานการสุนทร   รอต้อนรับขบวนที่วัดหนองกะพ้อ  กันอย่างเนืองแน่น  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเพิ่มพูนกุศลบารมีมุทิตาจิต  แก่พระคุณท่าน
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17