เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 961 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง [ 18 มิ.ย. 2567 ]4
2 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการ Waste Hero Education [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
3 เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]2
4 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
5 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
6 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 [ 30 พ.ค. 2567 ]57
7 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ถุงพลาสติกแลกทองคำ” [ 28 พ.ค. 2567 ]6
8 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย อถล. [ 27 พ.ค. 2567 ]6
9 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่ออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]9
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์แนวทางการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]4
11 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 - 15 /2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]8
12 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์รายการเครื่องมือสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน(SEhRT Tools Kit)และโปรแกรมมาตรฐานคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉินของกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย [ 16 พ.ค. 2567 ]7
13 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 16 พ.ค. 2567 ]8
14 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนไม่ทิ้งขยะลงบนถนน ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ [ 7 พ.ค. 2567 ]6
15 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล [ 29 เม.ย. 2567 ]10
16 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบออนไลน์ [ 25 เม.ย. 2567 ]13
17 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว รอบที่ 1 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]19
18 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]13
19 เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครเข้ารับการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]15
20 เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรื้อย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อเตรียมการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [ 10 เม.ย. 2567 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49