เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ติดตามการขุดลอกคูคลองหลังโรงเรียนสระแก้ว


(30 เม.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมสิบเอกณัฐฏวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯ นายสุทัศน์ อรัญ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดวัชพืชในคูคลอง เพื่อเปิดทางร่องระบายน้ำ ให้ลองรับน้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น บริเวณหลังโรงเรียนมัธยมสระแก้ว
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-18