เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ครั้งที่ 3 “กะพ้อเกมส์” ประจำปี 2555


►วันนี้ (14 ธ.ค. 55)  เวลา 08.30 น.    นายตระกูล  สุขกุล   นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี   พร้อมคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว   ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี  ครั้งที่ 3   “กะพ้อเกมส์”  ประจำปี 2555  ณ  โรงเรียนเทศบาล 1  ( หนองกะพ้ออนุสรณ์ )  โดยนางอรวรรณ  นัดนะรา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  กล่าวรายงาน   โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาโดยมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนและคณะครูโดยตั้งขบวนจากศูนย์การค้าเมืองทอง  มาถึงโรงเรียนหนองกะพ้ออนุสรณ์  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกฯ ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน  ตัดริบบิ้น  ปล่อยผ้าแพรลูกโป่ง   นายอามิตาบ  แทนประเสริฐ  นักกีฬาอาวุโส  นำกล่าวคำปฎิญาณตน  และนายโสภณ  เนินบก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักกีฬาวิ่งคบเพลิง  พร้อมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล   ชื่อแสดงการชุดเฉลิมพระเกียรติฯ  และได้เริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  วิ่งสามขา  30 เมตร  วิ่งผลัดกระสอบ  4 x 10  เมตร   แข่งขันฟุตซอลชาย    แข่งขันฟุตซอลหญิง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬา  มีน้ำใจ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีความสามัคคี  เสียสละและมีระเบียบวินัย  ต่อไป
 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17