เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


'นายกฯ เขียด' เปิดโครงการนำร่องแจกแท็บเล็ตป.1


' นายตระกูล  สุขกุล ' เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กป.1 โดยจัดอบรม ผู้ปกครอง  เน้นย้ำพัฒนาศึกษาการเรียนรู้รอบด้าน
                       นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว   กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการ "One Tablet PC Per Child" ภายใต้แนวคิด "เติมปัญญาด้วยเทคโนโลยี" โดยนายตระกูล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่โครงการ "One Tablet PC Per Child" ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว   และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  ได้รับมอบแท็บเล็ต  จำนวน  39  เครื่อง  ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือไอซีที  ซึ่งตามเจตนารมณ์ของนโยบายนี้ได้เห็นความสำคัญของเยาวชน เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาสำหรับเยาวชนนั้นเพื่อที่จะปลูกฝักให้เด็กมี พัฒนาการที่ดี และถ้าเด็กเล็กมากเท่าใดก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  จะเรียนรู้ได้ไม่มีข้อจำกัด และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีก่อนที่จะไปเรียนข้างนอกโดยที่ยังไม่มีการขัด เกลาที่ถูกต้อง 
                "ก็ขอความร่วมมือจากครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติในการนำแท็บเล็ตไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอนเมื่อแท็บเล็ตถูกแจกจ่ายไปถึงมือของนักเรียนแล้วจะ ได้ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น จึงขอความร่วมมือจากคณะครูในการพัฒนาการของเด็กด้วย เพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อเด็กใช้แท็บเล็ตแล้วมีพัฒนาการเช่นความรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ นั้นคือสิ่งที่อยากเห็น และจะเป็นความภูมิใจของรัฐบาลและของผู้ทำหน้าที่หล่อหลอมนักเรียน รวมถึงเป็นความภูมิใจของผู้ปกครอง " นายตระกูล กล่าว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17