เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับเทศบาลตำบลบ้านเพ คณะศึกษาดูงานคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนา


วันนี้ (26 ธ.ค. 55)  นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเพ  ในโครงการอบรมฟื้นฟู  และทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขประจำปี 2556  เพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง    จำนวน  330  คน
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17