เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการปั่นจักรยานสู่ฐานเรียนรู้อุทยานแห่งชาติปางสีดา


ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 40,000 บาท โดยกิจกรรรมประกอบด้วย การให้ความรู้การปั่นจักรยานเบื้องต้น การปั่นจักรยานสู่ฐานเรียนรู้ 4 ฐาน คือ 1. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 2. อุทยานแห่งงชาติปางสีดา 3. ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 4. สวนนกคลองมะละกอ ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นโครงการปั่นจักรยานสู่ฐานเรียนรู้อุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ต่อจากนั้นเป็นการปั่นจักรยานออกเดินทางจากหน้าสนามกีฬา (สนามกีฬา อบจ.เก่า) ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ได้มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาเรียนรู้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าปางสีดา ถึงสวนสัตว์ช่องกล่ำบน เพื่อศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่า และโครงการหน้าเป็นการปั่นจักรยานสู่ฐานเรียนรู้ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต่อไป
2024-07-25
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-19