เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556


วันนี้ (1ม.ค.56)  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว   นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  โดยนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  ได้กล่าวอวยพรแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17