เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุข


(14 มี.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสมโภชน์ ถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมปลัดเทศบาลเมืองฯ รองปลัดเทศบาลเมืองฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุข ณ ห้องประเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้่ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17