เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯเขียด นำทัพนักกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว สู่


นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  นำทัพนักกีฬา   ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต "วังทองเกมส์" ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่  22-24 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวังทอง ซึ่งมีชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน , วอลเลย์บอล ชาย-หญิง , แชร์บอลหญิง , เซปักตะกร้อชาย , เปตอง ชาย-หญิงและคณะผู้บริหาร , กีฬาพื้นบ้าน 
เมื่อวันที่  22  มกราคม  (ที่ผ่านมา)   เวลา 09.00  น.  คณะผู้บริหารเทศบาล คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง พร้อมกัน ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวังทอง  โดยนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี   พร้อมคณะนายกเทศมนตรี ทุกแห่ง  ร่วมในพิธีเปิด โดยพร้อมเพียงกัน   นายภัครธรณ์  เทียนไชย   กล่าวว่า  ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้  เป็นการสร้างความเข้าใจและเข้มแข็งให้กับหน่วยงานให้สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการผสมผสานทักษะความคิดร่วมมือร่วมใจ แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียวกัน จะทำให้สังคมเมืองในภาพรวมเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัยร่วมกันยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจและเกิดความสามัคคี ก็คือ การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายร่วมกัน ที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานให้มีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ มีการประสานงานและร่วมมือทำงาน อันจะนำมาสู่การพัฒนาสุขภาพชีวิตของประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่น ระหว่างกัน  และในการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  ในครั้งต่อไปเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  ได้รับมอบธงกีฬาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16